Začali vaše deti chodiť do školy? Tak ich už učte hospodáriť

Máte doma prváčika a rozmýšľate, či mu už začnete dávať vreckové, prípadne v akej výške by malo byť? Finančnú gramotnosť treba v deťoch pestovať od mala. Najlepšie je začať vo veku, kedy už vedia rozpoznávať čísla a zvládajú prvé matematické úkony. 

kids shutterstock

Ako sa zhodujú odborníci, vreckové ešte automaticky neznamená, že bude vedieť hospodáriť s peniazmi, hoci je to jeden z prvých krokov. „Finančnú gramotnosť treba u detí pestovať už v ranom veku. Hoci komplexné ekonomické a finančné vzdelávanie zatiaľ na základných, ale aj stredných školách chýba, základy hospodárenia treba deťom vštepovať už doma,“ podotýka generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová. Najlepší čas, kedy začať učiť dieťa hospodáriť s peniazmi, je s nástupom do školy. Samozrejme, vždy závisí od vyspelosti dieťaťa, no malo by to byť vtedy, keď už rozpoznáva čísla, zvláda prvé matematické úkony sčítania a odčítania, a hlavne, zodpovedne vníma potrebu plnenia si svojich školských povinností. 

Začnite s menším vreckovým

Prvým krokom, ak chcete dieťa viesť k finančnému plánovaniu, je vysvetliť mu, že ak dostane vreckové, má to svoj dôvod. Ak sa zároveň rozhodnete dávať mu vreckové, stanovte jasné pravidlá, ktoré už nemeňte. „Dieťa tak bude vedieť, s akou čiastkou a kedy má počítať, vďaka čomu si bude môcť postupne plánovať svoje príjmy aj výdavky,“ hovorí Darina Huttová. Teda, či mu budete dávať k nejakému dňu pravidelnú čiastku, alebo naopak variabilnú, ktorá bude závisieť od jeho aktivity v domácnosti, úspešnosti v škole a podobne. Ako radí odborníčka, výška vreckového by sa mala odvíjať od veku dieťaťa a jeho potrieb. „Je lepšie, ak najprv začnete s menšími čiastkami a s kratšími intervalmi,“ podotýka. Napríklad bude spočiatku dostávať týždenné vreckové a neskôr mesačné. Dôvodom je, že malé deti hlavne spočiatku nedokážu plánovať v dlhších časových intervaloch a zrejme by prvé vreckové minuli na sladkosti či hračky pri najbližšej návšteve obchodu.

Motivujte dieťa k šetreniu 

Dieťa od začiatku učte, že ak si minie svoje peniaze hneď v prvý deň, viac do konca týždňa alebo mesiaca, v závislosti na termíne vreckového, nedostane. „Z tohto pravidla nesmiete poľavovať, aby ste dieťa hneď od mala neučili žiť na dlh, respektíve mu nevštepovali nezodpovednosť pri finančnom plánovaní,“ upozorňuje Darina Huttová. Zároveň bude vedieť, že ak si bude chcieť kúpiť nejaké hračku, počítačovú hru či čokoľvek iné, musí si na to našetriť. Ako však potvrdzujú štatistiky, neschopnosť šetriť je kameňom úrazu aj v slovenských domácnostiach. Viac ako tri štvrtiny nemá dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by mala byť vo výške polročného príjmu domácnosti. „Už deťom treba vštepovať, že ak chcú nejakú vec, ktorá nie je nedosiahnuteľná, pravidelným šetrením ju môžu získať,“ dodáva. Motivovať dieťa možno aj tým, že mu obstaráte pokladničku, kam by si šetrilo peniažky, tým väčším môžete založiť účet, kam by si nejakú čiastku odkladali (napríklad už aj zárobky z brigád) a mohli pravidelne stav účtu sledovať.  

Učte ho byť dobrým stratégom

Učenie hrou je jeden z najlepších spôsobov, ako dieťa zaujať. Ak už pozná matematické operácie, vyskúšajte jeho znalosti v praxi. Vydeľte mu napríklad finančnú čiastku, za ktorú má spraviť nákup tak, aby ste na večeru nezostali hladní. Tým bude nútené premýšľať, čo ešte môže a čo už nie prihodiť do košíka. Postupom času nechajte dieťa týždeň chodiť na nákupy tak, aby za danú čiastku skutočne zabezpečilo pre domácnosť na daný týždeň aspoň potraviny. Tak najlepšie zistí, ako musí s financiami narábať, aby ku koncu týždňa nezostala rodina o chlebe a vode. Pri starších deťoch je už možné rozšíriť systém prímov a výdavkov na celú domácnosť – nechajte ich, aby navrhli samé rozpočet na potraviny, drogériu, dopravu, a koľko z toho by dokázali ešte ušetriť. Pre staršie deti bude tiež určite výzvou plánovať si výdavky aj príjmy tak, aby si dokázali našetriť aj väčšiu čiastku. Pomôcť môže graf alebo tabuľka, kde prehľadne uvidia celý tok príjmov a výdavkov, ako aj to, koľko si z mesačného príjmu majú odkladať. „Určite pomôcť môžu aj výpisy vášho účtu z banky. Na ich základe im môžete vysvetliť, čo znamená úroková sadzba, ako sa peniaze zhodnocujú, ale aj ako funguje úver. Teda koľko v skutočnosti pri danej úrokovej sadzbe a poplatkoch musíte vrátiť späť,“ podotýka Darina Huttová. Ako zdôrazňuje, čím skôr sa deti naučia s financiami hospodáriť, tým skôr budú robiť uvážené finančné rozhodnutia a nepodľahnú reklamám. „Mladých treba učiť, že najmä spotrebné úvery a rôzne iné pôžičky od často nedôveryhodných subjektov vie spoľahlivo nahradiť tvorba finančnej rezervy,“ upozorňuje. 

Zdroj foto: Shutterstock

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.