Gestá, ktoré prezradia, že ten váš je ten pravý

Partneri si medzi sebou prejavujú ústne náklonnosť, ale častokrát ich prezradia gestá a mimické prejavy, ktoré sú v rozpore s ústnym podaním. Poznajte tie skutočné prejavy lásky na vašom partnerovi.

Mimika tváre, gestá rúk a tela, ako aj dotyky nám mnohokrát uniknú, ak počujeme vyznania nášho milého. Preto je dôležité všetky tieto prejavy vnímať spoločne, ako odporúčajú psychológovia. Samostatné rozoberanie jednotlivých prejavov je skôr kontraproduktívne a veľakrát zavádzajúce.
Ak ste v prvej fáze spoznávania, najdôležitejší je prvý dojem, ktorý na vás urobil partner. V tejto fáze idú bokom jeho záujmy, charakter či intelekt. Prvý dojem zastupuje emocionálnu stránku vášho rozhodovania, až potom nasleduje rozum. Práve tu nastupuje neverbálna komunikácia, ktorá je veľmi užitočná vo fáze zoznamovania, kedy ste pocitovo presvedčené, že on je ten pravý.

Hlboký, zamilovaný pohľad
Ten správny pohľad trvá dlhšie, evokuje vo vás láskavosť a nehu. Príliš uprený pohľad môže znamenať, že druhá strana je rozhodnutá vás dostať za každú cenu. Ako odhalíte, ten správny pohľad? Sústreďte sa na jeho zreničky, ktoré môžu byť rozšírené a prejavujú prirodzenú frekvenciu mrkania. Častejšie mrkanie je prejavom nízkeho sebavedomia, ak mu niečo nepadlo oka...

Osobná zóna
Každý človek má svoj osobný priestor, ktorý je vymedzený v centimetroch. Rozoznávame päť typov tohto priestoru: uzavretá intímna zóna (0-15cm), zóna intímneho priestoru (15-46cm), zóna osobného priestoru (46-120cm), zóna spoločenského priestoru (120-360cm) a zóna verejného priestoru (120cm a viac); do ktorých si púšťame ľudí podľa nášho vzťahu k nim. Do uzavretej zóny môžeme pustiť naše dieťa a partnera v intímnych chvíľach, ale ani to nie je pravidlom. Sú ľudia, ktorým je to nepríjemné.

V čase spoznávania, je prirodzené, že sa partner počas večere snaží k vám priblížiť. Prejavuje sa to nenápadným nakláňaním k vám, posúvaním svojho pohára na vašu stranu. Ak sa nepokúsi ani o jedno, ide o nezáujem alebo neistotu z jeho strany.

mimica 16

Úsmev a pohyb očí
Tvárová mimika prezrádza naše emócie. Zamerajte sa hlavne na spodnú časť tváre. Psychológovia upozorňujú, že horná časť tváre – čelo a obočie vyjadrujú negatívne mimické prejavy. Typickým pozitívnym signálom je úsmev. Ale aj tu sú úskalia, ako správne vyhodnotiť úsmev. Ten úprimný, láskyplný až erotický, nie je na maximum otvorený, ani príliš strojený tzv. americký.

Pozor na postavenie hlavy pri komunikácii
Ak s vami hovorí so vzpriamenou hlavou a rovným postojom, je otvorený k novému vzťahu, v prípade, že ju má zvesenú a postoj má uzavretý, nedáva vám veľké šance. K tejto odmietavej pozícii sa často pridáva postoj z boku, ruka vo vrecku. Dotykom nosa vám naznačuje, že je z vás rozpačitý, alebo vám neverí. V strehu by ste mali zostať, aj keď partner prejavuje náklonnosť, ale jeho gestá – ruky v bok či prekríženie, signalizujú jeho nadriadenosť alebo nezáujem v opätovaní citov.

Dotyky a pohyby rúk
Hladenie je signálom úprimných a hlbokých citov. Býva pomalé a nežné. Pamätáme si ho od vašich mám. Pozor, ak si v priebehu rozhovoru sám hladí ruky. Spravidla je to prejav pocitu viny.

Ak vám partner otvára náruč, otvára vám tým aj svoj intímny priestor a tým vás chce chrániť. Ak je jeho gestikulácia rúk prudká a rýchla, môže ísť o nervozitu, alebo veľký záujem o vás nemá...

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.