Dokážete čítať z tváre?

Napísal femme,Ikar 24. november 2015

Mnohým z nás by táto schopnosť zjednodušila život.  Odborne sa táto náuka nazýva fyziognomika, a zaoberá sa poznávaním duševných pochodov z výrazu tváre.


Fyziognomici používajú rozličné spôsoby na posudzovanie tvárí.  Napríklad starovekí čínski odborníci na čítanie tváre používali päť živlov: drevo, oheň  kov, vodu a vzduch. Vychádzali pritom zo svojich poznatkoch o vesmíre, ktorý mal vzniknúť vzájomným pôsobením spomínaných elementov. Ku každému prvku priradili farbu, ročné obdobie, svetovú stranutyp tváre.

Západná fyziognomika prišla s odlišným systémom, ktorý vychádzal z piatich typov tváre, ale väčšina odborníkov sa pridržiava systému troch typov tváre.

SYSTÉM 5 TYPOV TVÁRE: okrúhla (Cameron Diaz), hranatá (Angelina Jolie) a podlhovastá (Gisèle Bundchen), oválna (Julia Roberts), trojuholníková (Victoria Beckham), kužeľovitá.

Nie vždy je tvar jednoznačný, preto sa často pristupuje k definícii zmiešaných typov tváre. Mnohokrát robí problém odlíšiť okrúhlu od oválnej , či trojuholníkovú od kužeľovitej.

SYSTÉM 3 TYPOV TVÁRE: hranatá/štvorcová (Sandra Bullock), okrúhla (Kirsten Dunst), trojuholníková (Eva Mendes)/srdcovitá (Scarlett Johansson).

Podľa fyziognomikov, jedinec s hranatou tvárou je sebaistý a má vodcovské schopnosti. Ľudia s okrúhlou tvárou sú vo všeobecnosti spoločenskí a prispôsobiví. Dobre rozvinutú tvorivosť majú osoby s trojuholníkovým typom tváre.

Tvár dokážu odborníci skúmať aj z iného hľadiska. Najčastejšie sa používa vertikálne rozdelenie tváre na dve časti a vodorovné na tri časti.JING a JANG – princíp protikladných princípov

Vertikálne členenie vychádza práve z čínskej koncepcie dvoch protikladov. Západní odborníci používajú protiklady : hore/dole, muž/žena, vysoký/nízky, biely/čierny...

ĽAVÁ STRANA TVÁRE vyjadruje mužský vplyv vo vašom živote. PRAVÁ  STRANA TVÁRE vyjadruje ženský vplyv vo vašom živote.  Pri vertikálnom rozdelení tvare je viditeľné, že nie sú symetrické. Vidieť to dobre na rozdielnosti  veľkostí očí, obočia, uší a lícnych kostí.  Podľa tohto rozdelenia dokážete rozpoznať črty, ktoré chce daný človek ukázať okoliu (pravá strana), ako aj tie, ktoré che ukryť (ľavá strana). Jednoduchšie čítanie z tváre je, keď sa sústredíte len na jednu polovicu. Ak čítate z tváre človeka, s ktorým sa chcete zblížiť, zamerajte sa na ľavú stranu, v prípade spolupracovníka, všímajte si pravú stranu.


Horizontálne členenie

Vodorovné členenie v troch zónach, je možné používať až po vyvinutí tvárovej časti v dospelosti. Ak chcete spoznať vašu najsilnejšiu zónu, pozerajte do zrkadla, ukazovák položte navrch obočia a druhý na spodnú časť nosa. S použitím palca a ukazováka si môžete zamerať aj ostatné zóny.

Vo všeobecnosti platí, že ani jedna zóna nie je dôležitejšia ako ostatné. Ak má niekto všetky zóny približne rovnaké, ide vo väčšine prípadov o vyrovnaného a spokojného človeka. V prípade, ak má niekto jednu zónu dominantnejšiu, môže ju využiť vo svoj prospech.

1. ZÓNA ANALAYTICKÁ

Nachádza sa na línii vlasov až tesne k obočiu. Nazýva sa niekedy aj intelektuálna oblasť. Jedinci s výraznou prvou zónou radi premýšľajú, analyzujú a skúmajú, preto sú kreatívni a disponujú vynikajúcou predstavivosťou.

2. ZÓNA CTIŽIADOSTI

Začína sa na vrchu obočia a končí pod nosom. Ľudia s dominatnou druhou zónou sú pragmatici, pracanti a naplno si užívajú plody úspechu. Jedným z nich je aj Vladimír Putin.

3. ZÓNA PRAKTICKÁ

Tretia zóna je situovaná hneď pod nosom a končí sa na spodku brady, niekedy sa nazýva aj zónou rozumu alebo zeme. Sú to sebaistí realisti, ktorí sú presvedčení, že všetko majú pod kontrolou. Títo jedinci sa isto cítia aj v sexuálnom živote, preto sú aj veľmi vášniví a zmyselní.


Ďalšie poznávacie znaky

Na tvári je osem oblastí, ktoré ovplyvňujú rôzne stránky života.

KARIÉRA – čelo súvisí s profesionálnym rastom. Pri čítaní z tváre nám hladké čelo naznačuje úspech, na druhej strane rôzne deformácie problémy v pracovnom živote.

CESTOVANIE – pravá a ľavá strana čela odkrývajú, ako často cestujete a čo z toho získate.

CTIŽIADOSŤ – vzdialenosť medzi obočím, nám naznačuje mieru ctižiadostivosti jedinca. Čím je vzdialenosť menšia , tým je osoba menej dravá.

RODINA – hladká a bez znamienok zóna hneď nad obočím sa vzťahuje na rodinu a domov.

MANŽELSTVO – vonkajšie kútiky oboch očí by mali byť jasné a bez nepravidelností.  Táto zóna ovplyvňuje harmonický a dlhodobý vzťah.

SPOLOČNOSŤ – jedinec s výraznými lícnymi kosťami je schopný budovať dlhodobé a pevné priateľstvá.

ZDRAVIE, PENIAZE, ŠŤASTIE – oblasť medzi očami, ktorá zahŕňa nosný mostík, súvisí so zdravým.  Čím je širšia, tým je človek zdravší.  Zvyšná časť nosa sa táka peňazí a šťastia. Viditeľné a väčšie nosové dierky svedčia o neúspechu vo financiách.

Stará čínska múdrosť hovorí, že nos sa podobá pokladnici. Ak je hore široká, zmestí sa do nej veľa peňazí. Veľký nos dokáže udržať viac peňazí ako malý. Veľké nosné dierky umožňujú, aby sa rýchlejšie rozkotúľali.

POHODLIE  - oblasť medzi ústami a nosom.

DOMOV – brada

Ak sú obidve časti hladké , môžete sa tešiť stabilnému a spokojnému rodinnému životu.

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.