Pozdrav...

... je určitá forma komunikácie medzi ľuďmi. Niektoré z foriem sa prijali na celom svete ako jednotný spôsob zdravenia a iné, osobnejšie formy, nemali šancu pre veľmi intímny charakter.


ROZMANITOSŤ POZDRAVOV

V Európe je zaužívaný zvyk potriasania rukou v sociálnej a pracovnej oblasti. „Letmý“ bozk či bozkávanie na niekoľko strán je vyhradený pre rodinných príslušníkov, dobrých známych a priateľov.  Tento európsky spôsob je prítomný napríklad aj v Austrálii.
„Južania“ - Španieli, Taliani, ale aj Francúzi okrem zaužívaného podávania rukou, praktikujú i objímanie a hlavne bozkávanie aj v práci.  Pre Francúzov je typický náznak bozku, ktorý sa vo všeobecnosti tri krát  opakuje i keď, v niektorých oblastiach sa nevymotáte zo štyroch až piatich náznakov. Pre Holandsko, Belgicko sú prejavom pozdravu tri bozky, podobne ako na Ukrajine a v Srbsku, čo pramení z pravoslávnej tradície. Výnimku tvoria krajiny ovplyvnené grékokatolickou vierou v Bulharsku a Grécku. 

PODÁVANIE RUKY - je akceptované skoro na celom svete, výnimkou sú krajiny, kde to nedovoľujú zvyklosti.
Niektoré indiánske kmene na znak priateľstva a mieru, dvíhajú pravú ruku, čím demonštrujú, že je bez zbrane. Pri rozlúčke, iné kmene vytvoria malý kruh vo vzduchu, ktorý naznačuje ukončenie stretnutia. 

ORIENTÁLNE KRAJINY
Japonsko je známe dodržiavaním určitých ceremoniálnych tradícií. Typický je pozdrav bez fyzického kontaktu. Vo všeobecnosti to platí aj pre ostatné ázijské krajiny. Bozkávanie, ako forma pozdravu je neprijateľná. V Číne je bozk zakázaný z hygienických dôvodov, to iste platí aj pre niektoré regióny Afriky v Keni. Nekompromisní sú Masaiovia, ktorý považujú bozk za nečistý.

AMERIKA
Formy pozdravu sa líšia od severu na juh. V severnej časti Ameriky a v Kanade je typickým pozdravom medzi obyčajnými ľuďmi tzv. „handshake“ - potriasanie. V rodinnom kruhu bozkávanie nie je výnimkou.
Latinoameričania v južnej  Amerike sa nebránia emocionálnym prejavom, medzi ktoré patrí objímanie medzi obidvoma pohlaviami a bozkávanie na jedno alebo obe líca, i keď tento zvyk badať viac medzi ženami.

PODIVUHODNÉ FORMY POZDRAVU
Medzi také patria pozdravy Eskimákov, ktorí vyjadrujú svoju náklonnosť a pozdrav dotykom špičky nosa, v Rusku, hlavne staršia generácia sa bozkáva intenzívne na pery aj medzi rovnakými pohlaviami a v sociálnej oblasti.

BOZK AKO PREJAV VÁŠNE
V Thajsku sa k bozku pripája ešte aj čuch, keď blízka osoba doslovne „inhaluje“ svoj proťajšok. Bozkávanie v Papue-Novej Guinei je spojené so „žuvaním“ obočia, či trsu vlasov a však, na verejnosti je toto gesto zakázané. 

A ako je to v našom regióne? Pomaly sa pretláča „bozkávanie“ už aj do pracovnej oblasti, i keď je nám to cudzie. V rámci priateľských a rodinných vzťahov, pretrváva z minulosti objímanie a bozkávanie na jedno i druhé líce. Podávanie a jemné potriasanie rukou je súčasťou pracovnej a sociálnej oblasti.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.