Priateľstvo

Platia zaužívané pravidlá o tom, na čom v skutočnosti priateľstvá stoja? Skúste s femme zistiť čo je mýtus a čo pravda. 

Vzájomná podpora 
Tento typ priateľstva je založený na vzájomnej pomoci a podpore.  Väčšinou takýto druh priateľstva vzniká počas ťažkej životnej situácie medzi ľuďmi, ktorí by sa za iných okolností asi nestretli. Známa fráza, ktorá hovorí: v núdzi poznáš priateľa, skôr platí na druh priateľstva založenom na iných základoch.

Spriaznenosť duší
Práve tento druh priateľstva môže potvrdiť vyššie zmienené porekadlo. Tieto priateľstvá sú založené na množstve spoločných zážitkov z detstva a mladosti,  a keď pretrvajú do dospelosti, zväčša budujú nové spoločné záujmy. 

„Priateľstvo“ založené na obdive
V centre pozornosti väčšinou stojí silná osobnosť, ktorá vďaka svojej jedinečnosti priťahuje k sebe množstvo kamarátov a obdivovateľov, ktorí sú jej  vždy na blízku. Takýto jedinec je skôr extrovertne založený a má sklony k narcizmu. Vzťahy založené na tomto princípe vo všeobecnosti dobre fungujú, nakoľko sa navzájom dopĺňajú. 

Protiklady sa priťahujú
Do tejto kategórie je možné zaradiť priateľstvá, kde dochádza k fascinácii niečím, čo jedna zo strán nemá. Môžu to byť životné či profesionálne skúsenosti, kde sa rozdielne generácie navzájom obohacujú vlastnými schopnosťami a zároveň je toto priateľstvo rovnocenné. 
Medzi tento druh priateľstva možno zaradiť toľko diskutované priateľstvá medzi ženou a mužom. Môže to fungovať za predpokladu, že chýba erotická príťažlivosť medzi nimi a majú dobre ukotvený vlastný partnerský vzťah. Vznikajú väčšinou v práci a pri voľnočasových aktivitách (šport, kultúra, hobby). Priateľstvo sa nevylučuje ani medzi bývalými partnermi, ktorí už majú svoju minulosť spracovanú.
 
Priateľstvá medzi rovnakými pohlaviami
Ide o klasické mužské priateľstvá, ktoré sú založené na spoločných záujmoch ako aj na vzťahoch v profesii. Sú menej výberové ako ženské spojenia. Ženské priateľstvá sú založené na exkluzivite, potrebe spoločného súznenia a dôvery. Preto neraz bývajú omnoho zraniteľnejšie ako mužské priateľstvá.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.