Vytlačiť túto stránku

Emočná inteligencia

Napísal femme 30. apríl 2018

Vďaka emočnej inteligencii sa možno cítime šťastnejší, ale nie každý ju má dostatočne vyvinutú. Čo zahŕňa pojem EQ (emočná inteligencia), ako sa prejavuje a kto prvý na ňu upozornil, prináša nasledujúci text.

woman comp0318

S definíciou emočnej inteligencie (ďalej len EQ) sa stretávame až v druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia a vďačíme za ňu americkému psychológovi Danielovi Golemanovi. Ten špecifikoval súbor vlastností, ktoré sú nezávislé od IQ a pri ich úplnom rozvinutí pozitívne ovplyvňujú šťastie a úspech v práci. Ten jedinec, ktorému chýba EQ napriek svojmu vysokému IQ nemusí dosiahnuť uspokojenie a šťastie vo svojej profesii. Človek s vyšším IQ síce väčšinou dosiahne dobré vzdelanie, ale neznamená to, že bude úspešnejší. Ideálny stav nastáva, ak sa IQ a EQ dopĺňajú. Ak nie sú emočné schopnosti pod kontrolou, taký človek nie je  sebavedomý a zlyháva v stresových situáciách.  Stav nášho prežívania pocitov ovplyvňuje naše myslenie. Emočný kvocientodráža našu schopnosť pracovať s vlastnými emóciami ako aj k svojmu okoliu. Inteligenčný kvocientvyjadruje určitý stupeň – úroveň rozumových schopností.

Emočná inteligencia je podľa väčšiny odborníkov vrodená a ovplyvňuje ju prostredie, z ktorého sme vyrástli. EQ sa dá v detskom veku podchytiť a rozvinúť. Záleží od rodiča, aby svoje dieťa rešpektoval, podporoval  a nevnucoval mu svoje nesplnené predstavy a myšlienky. Rovnako aj dospelý človek dokáže korigovať svoje EQ a stať sa tak spokojnejším v živote. Základ výchovy k emočnej inteligencii tkvie v tom, že dieťa sa učí žiť v súlade s vlastnými emóciami, ktoré sa naučí ovládať a pocitmi jeho rodičov. Znamená to napríklad, že ak sa naučí žiť aj so svojimi negatívnymi pocitmi, neskôr ho tak nezaskočia „zlé“ skúsenosti a  bude na ne pripravené. 

-      Ako rodičia buďte empatický, rešpektujte emócie svojich detí.

-      Hovorte s deťmi o ich pocitoch a spoločne ich pomenujte.

-      Pomáhajte im pri riešení ich emocionálnych problémoch.

Dôležité zručnosti EQ pre život:

Rozpoznávanie emóciínielen svojich ale druhých, vedie k lepšiemu pochopeniu a komunikácií v osobnom aj pracovnom živote. 

Používanie emóciíovplyvňuje naše myslenie a následne dôležité rozhodnutia v živote. 

Správne pochopenie emócií. Pocity nie sú náhodné, vždy prichádzajú z nejakej konkrétnej príčiny, ak ju dokážeme správne identifikovať, vyhneme sa zlému rozhodnutiu. 

Zvládanie emóciípatrí medzi veľmi dôležitú vlastnosť a zároveň neuzavrieť sa pred pocitmi. Ťažké to býva v situácií, kedy by sme najradšej „emočne vybuchli“, prípadne ak nám to nie je vhod. Ak to dokážeme, náš život sa bude uberať lepším smerom pri rozhodovaní v živote.