Emočná inteligencia

Vďaka emočnej inteligencii sa možno cítime šťastnejší, ale nie každý ju má dostatočne vyvinutú. Čo zahŕňa pojem EQ (emočná inteligencia), ako sa prejavuje a kto prvý na ňu upozornil, prináša nasledujúci text.

woman comp0318

S definíciou emočnej inteligencie (ďalej len EQ) sa stretávame až v druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia a vďačíme za ňu americkému psychológovi Danielovi Golemanovi. Ten špecifikoval súbor vlastností, ktoré sú nezávislé od IQ a pri ich úplnom rozvinutí pozitívne ovplyvňujú šťastie a úspech v práci. Ten jedinec, ktorému chýba EQ napriek svojmu vysokému IQ nemusí dosiahnuť uspokojenie a šťastie vo svojej profesii. Človek s vyšším IQ síce väčšinou dosiahne dobré vzdelanie, ale neznamená to, že bude úspešnejší. Ideálny stav nastáva, ak sa IQ a EQ dopĺňajú. Ak nie sú emočné schopnosti pod kontrolou, taký človek nie je  sebavedomý a zlyháva v stresových situáciách.  Stav nášho prežívania pocitov ovplyvňuje naše myslenie. Emočný kvocientodráža našu schopnosť pracovať s vlastnými emóciami ako aj k svojmu okoliu. Inteligenčný kvocientvyjadruje určitý stupeň – úroveň rozumových schopností.

Emočná inteligencia je podľa väčšiny odborníkov vrodená a ovplyvňuje ju prostredie, z ktorého sme vyrástli. EQ sa dá v detskom veku podchytiť a rozvinúť. Záleží od rodiča, aby svoje dieťa rešpektoval, podporoval  a nevnucoval mu svoje nesplnené predstavy a myšlienky. Rovnako aj dospelý človek dokáže korigovať svoje EQ a stať sa tak spokojnejším v živote. Základ výchovy k emočnej inteligencii tkvie v tom, že dieťa sa učí žiť v súlade s vlastnými emóciami, ktoré sa naučí ovládať a pocitmi jeho rodičov. Znamená to napríklad, že ak sa naučí žiť aj so svojimi negatívnymi pocitmi, neskôr ho tak nezaskočia „zlé“ skúsenosti a  bude na ne pripravené. 

-      Ako rodičia buďte empatický, rešpektujte emócie svojich detí.

-      Hovorte s deťmi o ich pocitoch a spoločne ich pomenujte.

-      Pomáhajte im pri riešení ich emocionálnych problémoch.

Dôležité zručnosti EQ pre život:

Rozpoznávanie emóciínielen svojich ale druhých, vedie k lepšiemu pochopeniu a komunikácií v osobnom aj pracovnom živote. 

Používanie emóciíovplyvňuje naše myslenie a následne dôležité rozhodnutia v živote. 

Správne pochopenie emócií. Pocity nie sú náhodné, vždy prichádzajú z nejakej konkrétnej príčiny, ak ju dokážeme správne identifikovať, vyhneme sa zlému rozhodnutiu. 

Zvládanie emóciípatrí medzi veľmi dôležitú vlastnosť a zároveň neuzavrieť sa pred pocitmi. Ťažké to býva v situácií, kedy by sme najradšej „emočne vybuchli“, prípadne ak nám to nie je vhod. Ak to dokážeme, náš život sa bude uberať lepším smerom pri rozhodovaní v živote. 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.