Vytlačiť túto stránku

Asertivita ochrana pred manipuláciou

Napísal femme 19. február 2018

Podmienkou asertívneho správania sa je sebaúcta - bez vedomia vlastnej hodnoty človek nedokáže akceptovať hodnotu tých druhých. Aby si človek mohol vážiť iných ľudí, musí sa najskôr naučiť vážiť si sám seba. 

matka dcera18

Mnohí rodičia ani netušia ako poškodzujú psychický vývoj svojho dieťaťa, keď ho vychovávajú k falošnej úcte k okoliu, požadujúc od neho sebaponižovanie a potláčanie skutočných pocitov. Dieťa, ktoré býva zahriaknuté len preto, že "teraz sa rozprávajú dospelí" a jeho názory bývajú označované za hlúpe, sa skutočnej úcte voči druhým nikdy nenaučí, pretože nevie čo to je - keďže voči nemu nie je prejavovaná ani základná úcta a rešpekt. Takéto dieťa, neskôr dospelý človek sa síce vie prejavovať úctivo, "lebo sa to patrí", v skutočnosti však nijakú úctu necíti a jeho správanie sa vo vypätej situácii mení na hrubé a ponižujúce, lebo ho to jeho "vychovávatelia" tak naučili.

Zbaviť sa nánosov nesprávnej výchovy a naučiť sa reagovať na nevhodné správanie okolia, by prospelo mnohým... Kto má to šťastie, že si túto potrebu uvedomuje, môže začať využívaním asertívnych komunikačných práv. Sú to práva, ktoré má každý človek pri komunikácii s inými ľuďmi. Pomáhajú odolávať rôznym manipuláciam, tlakom či vydieraniu, umožňujú dosiahnuť nezávislosť od mienky okolia a rozvíjajú schopnosť slobodne posudzovať seba samého, svoje správanie a skutky. Vďaka tomu sa človek zbavuje stresu, obáv a napätia, ktoré u neho vznikajú pri kontakte s inými ľuďmi.

K základným asertívnym komunikačným právam patrí právo samostatne posudzovať svoje myšlienky, pocity a správanie. V praxi to znamená, že napríklad ak matka, svokra alebo niekto iný bude komentovať vašu kúpu nového nábytku, poukazujúc pritom na rozhadzovačnosť a nezodpovednosť, odpoveď musí byť jasná a krátka: "Áno, ten starý nábytok mohol ešte poslúžiť, ale ja som sa rozhodla inak. Takto sa mi náš byt páči oveľa viac a všetci sa v ňom cítime príjemnejšie. A to som chcela dosiahnuť." Podobná reakcia dáva najavo, že si ceníte svoj názor a nikto vás nezneistí a nezmanipuluje. Zároveň poukazujete na skutočnosť, že ste pripravená za svoje rozhodnutia niesť zodpovednosť a vyrovnať sa s negatívnym hodnotením iných ľudí. Ak v podobnej situácii podľahnete omylu, že iní majú právo vás posudzovať a vy sa musíte prispôsobiť a začnete sa chaoticky brániť a hystericky argumentovať, potrebujete zoznámenie s asertívnymi komunikačnými právami ako soľ.